Ana Sayfa Gündem 26 Haziran 2020 33 Görüntüleme

İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı ve YKS açıklaması

İçişleri Bakanlığı, Üniversite Kurumları Imtihanı (YKS) nedeniyle 81 vilayette hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik genelgeyi bölge valiliklerine gönderdi. Cumartesi günü 09.30 ile 15.00 saatleri arasında, Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında kısıtlama uygulanacak.

Buna nazaran hafta sonu uygulanacak kısmi sokağa çıkma kısıtlamasından, YKS’nin yapılacağı mekteplerin etrafındaki kırtasiyelerde çalışanlar muaf tutulacak. Yerli ve yabancı turistler, rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine uçak, otobüs üzere toplu taşıma araçları yahut kişisel araçlarıyla gidebilecek. Yerli ve yabancı turistler halk plajlarından yararlanabilecek, müze ve ören tarafları ile anıtları, ibadethaneleri, türbeleri ziyaret edebilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge şöyle:

Cumartesi günü 09.30 ile 15.00 saatleri arasında, Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında kısıtlama uygulanacak.

Genelge çerçevesinde teste girecek adayların imtihan binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin, bir yakını ile hususî araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir kişi sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

Teste girecek adaylar ve yakınları ile test hizmetlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) üzere kent içi toplu ulaşımlarında rastgele bir aksama olmaması için belediyelerce gerekli önlemler alınacak ve gereksinime nazaran sefer sayıları artırılacak.

Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) bilet almış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

Ayrıyeten daha evvel vilayetlere gönderilen genelgeye ek olarak gönderilen yazı ile YKS’nin yapılacağı mekteplerin, imtihan merkezlerinin etrafındaki kırtasiyeler ile çalışanları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Tekrar halihazırda konaklayan ya da konaklama ve çeşit rezervasyonları yaptırmış olan yerli ve yabancı turistler; rezervasyonları yaptırdıkları konaklama tesisine uçak, otobüs üzere toplu ulaşım araçları ve kişisel araçlarıyla gidebilecek.

Yerli ve yabancı turistlerin konakladıkları tesise ilişkin plaj bulunmaması halinde halk plajları dahil plajlardan yararlanabilecek, müze ve ören bölgeleri ile tarihi, kültürel, diyaneti anıtlar, ibadethaneler ve türbeleri ziyaret edebilecek.

Bu hizmetleri sunacak işletme yahut alanlarda çalışanlar kısıtlamadan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş mahalleri ile bu iş alanlarının yalnızca ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı, satıldığı iş alanları vatandaşın zarurî gereksinimlerinin karşılanması ile sonlu olmak ve araç kullanmamak koşuluyla açık bulanacak.

Kısıtlama günlerinde açık olacak iş noktası, işletme ve kurumlar:

 a) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş noktaları ile bu iş mekanlarının yalnızca ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş mekanları (vatandaşlarımız farz gereksinimlerinin karşılanması ile hudutlu olmak ve araç kullanmamak kuralıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş tarafları, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.),

b) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ait faaliyetleri yürüten iş konumları,

c) Kamu ve kişisel sıhhat kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

ç) Farz kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, hudut kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım konutları, rehabilitasyon merkezleri, Nüfus Müdüriyetleri, Acil Davet Merkezleri, AFAD Üniteleri, Vefa Toplumsal Destek Üniteleri, Göç Yönetimi, PTT vb.),

d) Akaryakıt istasyonları,

e) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve vilayet hudutları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda (kura ile tespit edilecek) lastik tamircisi,

f) Doğalgaz, elektrik, petrol kolunda stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

g) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

ğ) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

h) Sıhhat hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

ı) Bulunduğu konumun İl/İlçe Hıfzıssıhha Şurası tarafından müsaade verilmesi kuralı ile makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi üzere temel azık hususlarının üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen gereçleri ile bu gereçlerin üretimi için muhtaçlık duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

i) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

j) Oteller ve konaklama konumları,

k) Azık, aklık ve ilaç üzere bölümlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

l) Çalışanları inşaat/maden ortamında bulunan şantiyede konaklayarak prodüksiyonu yahut çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu husus kapsamında inşaat ve konaklama tıpkı şantiye sahası içinde ise müsaade verilir, diğer bir mahalden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların öteki bir tarafa gitmelerine müsaade verilmez. Çalışma yeri yalnızca inşaat alanı/maden meydanları ile sonludur.),

m) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

n) Daha evvelden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen müddet içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata husus; mal, gereç, eser, araç-gereç üreten iş yanları ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan koşullara uymaları kaydıyla),

o) Zirai emelli akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,

ö) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek gereksinime nazaran kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. ziraî üretime ait eser satışı yapan işletmeler,

p) Sebze/meyve toptancı halleri

İstisna kapsamında olan şahıslar ise şöyle:

a) Genelgede sayılan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” başkan, hizmetli yahut çalışanlar,

b) Kamu tertibi ve güvenliğinin sağlanmasında hizmetli olanlar (Özel güvenlik hizmetlileri dâhil),

c) Acil Davet Merkezleri, Vefa Toplumsal Destek Üniteleri, Kızılay ve AFAD’da hizmet sahalar,

ç) Cenaze defin süreçlerinde hizmetli olanlar (din vazifelileri, hastane ve belediye vazifelileri vb.) ile bir numara aşama yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde hizmetli olanlar,

e) Eser ve/veya gereçlerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında vazifeli olanlar,

f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, evlat konutları vb. toplumsal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu üzere “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi yahut refakatçileri,

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. kollarda faaliyet yürüten iş noktalarının yüksek kademeli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları üzere farz olarak çalıştırılması gereken kısımlarında vazifeli olanlar,

h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin haber süreç merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ı) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) eserlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

j) 30 Nisan tarihinde gönderilen genelge kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Kümesi Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

k) İkametinin önü ile hudutlu olmak kaydıyla evcil hayvanlarının mecburî gereksinimini karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

l) Mecburî sıhhat randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

m) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu konumlarda kalanların gereksinim duyacağı temel gereksinimlerin karşılanmasında vazifeli olanlar,

n) İş sıhhati ve güvenliği nedeniyle iş mahallerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş noktası doktoru vb.),

o) Veteriner tabipler,

ö) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek koşulu ile teknik servis çalışanları,

p) İşyerlerinin örtülü olduğu saatlerde/günlerde daima olarak işyerlerini bekleyenler,

r) Belediyelerin toplu taşıma, paklık, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak işçi,

s) Madencilik, inşaat ve öteki büyük yatırım girişimlerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

ş) Duruşma kararı çerçevesinde evlatları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri kuralı ile),

t) Muaf muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile bir arada çalışanlar”

Laf konusu önlemlere ait valiler/kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, pratikte rastgele bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması sağlanacak. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci hususu mucibince idari para cezası verilecek. Tersliğin durumuna nazaran Kanun’un ilgili unsurları yeterince süreç yapılması, konusu kabahat oluşum eden davranışlara ait Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci hususu kapsamında gerekli isimli süreçler başlatılacak.

Cumhuriyet

youtube izlenme satın al | organik takipçi satın al
istanbul escort hack forum gaziantep escort gaziantep escort deneme bonusu hack forum warez forum gaziantep escort gaziantep escort cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halıs Ataşehir escort Anadolu yakası escort Bostancı escort ankara escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
Manavgat Escort tokat escort erbaa escort Yeşilköy Escort muğla escort fethiye escort göcek escort hack forum bahis forum forum bahis babilbet fethiye escort izmir escort izmir escort izmir escort karşıyaka escort hack forum hack forum warez scriptler warez scriptler